Παρασκευή, 25 Νοεμβρίου 2011

ΠΟΝΗΡΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΕΝ ΜΕΣΩ ΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ........ ΑΒΑΝΤΑΡΕΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ Η ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΗ Stratfor .... ΣΥΝΟΡΑ ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΗ ΚΥΡΙΑΡΧΙΑ ΕΠΙ ΤΑΠΗΤΟΣἜκθεση Stratfor: Οἱ ΗΠΑ δίνουν τὸ μισὸ Αἰγαῖο στὴν Τουρκία!
Στὴν Τουρκία «δίνει» τὸν ἔλεγχο τοῦ μισοῦ Αἰγαίου τὸ Stratfor, ἕνα ἀπὸ τὰ μεγαλύτερα ἀμερικανικὰ...... think tank τὸ ὁποῖο ἀπηχεῖ σὲ σημαντικὸ βαθμὸ τοὺς σχεδιασμοὺς ἀλλὰ καὶ τὶς προθέσεις τῆς Οὐάσιγκτον σὲ γεωστρατηγικὸ ἐπίπεδο. Στὴν ἀνανεωμένη ἀνάλυσή του, ποὺ δόθηκε στὴ δημοσιότητα στὶς ἀρχὲς τῆς ἑβδομάδας, τὸ ἀμερικανικὸ think tank ὑποστηρίζει...

πὼς θὰ εἶναι ἀδύνατον γιὰ τὴ χώρα μας νὰ ἐπιβιώσει χωρὶς «ἐξωτερικοὺς προστάτες», διατυπώνοντας, ταυτόχ
ρονα, τὸ ἐρώτημα ἐὰν ἡ Ἑλλάδα «εἶναι ἕτοιμη νὰ δεχτεῖ τὸν περιορισμὸ τοῦ γεωπολιτικοῦ της ρόλου στὴν περιοχή».
Τὸ μήνυμα ποὺ στέλνουν πρὸς τὴν ἑλληνικὴ κυβέρνηση οἱ «ἐγκέφαλοι» τοῦ Stratfor εἶναι λίγο πολὺ ξεκάθαρο: Ἢ θὰ ἐναρμονιστεῖ πλήρως μὲ τὶς ἀπόψεις τῶν «γερακιῶν» τῆς ἀμερικανικῆς γραφειοκρατίας ἤ, σὲ διαφορετικὴ περίπτωση, οὐδεὶς μπορεῖ νὰ ἐγγυηθεῖ γιὰ...

τὸ μέλλον τῆς χώρας, τὸ ὁποῖο οἱ «ἐγκέφαλοι» τοῦ think tank χαρακτηρίζουν, μάλιστα, «ἀπρόβλεπτο».


Στὸ Πεντάγωνο ἀνησυχοῦν γιὰ τὸ ἐνδεχόμενο ἔκρηξης θερμοῦ ἐπεισοδίου στὸ Αἰγαῖο, σὲ περίπτωση ποὺ ἡ Ἄγκυρα θελήσει νὰ ἐκμεταλλευτεῖ τὴν ἑλληνικὴ οἰκονομικὴ ἀδυναμία…

Δεν υπάρχουν σχόλια: