Σάββατο, 31 Δεκεμβρίου 2011

TOP SECRET & DAILY NEWS....: Αποδείξεις..., που γνωρίζει και η ΕΥΠ, για το ποιο...

TOP SECRET & DAILY NEWS....: Αποδείξεις..., που γνωρίζει και η ΕΥΠ, για το ποιο...: Τα μυστικά τουρκικά κονδύλια την περίοδο της πρωθυπουργίας Τανσού Τσιλέρ, προορίζονταν για δολοφονίες Κούρδων και για εμπρησμούς Ελληνι...

Δεν υπάρχουν σχόλια: