Παρασκευή, 2 Μαρτίου 2012

ΤΟ ΜΥΣΤΗΡΙΟ ΤΗΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Το ανατολικό άκρο του μαγνητικού διαύλου, σύμφωνα με την περιγραφή του δημοσιεύματος, εντοπίζεται κάπου κοντά στην Νέα Μάκρη και καταλαμβάνει έκταση «από μερικές εκατοντάδες μέτρα έως μερικά χιλιόμετρα», ίδιας δηλαδή κλίμακας έκταση με αυτή που καταλαμβάνουν και οι περισσότερες επιμέρους εστίες γεωμαγνητικών διαταραχών. Η κορυφή της Πεντέλης απέχει 8 περίπου... χιλιόμετρα από τη Νέα Μάκρη. 'Ασχετα τώρα με την ύπαρξη ή όχι μαγνητικού διαύλου, στην Πεντέλη υπάρχουν πολλές και σαφείς ενδείξεις για την εκδήλωση μιας εντυπωσιακής γεωμαγνητικής δραστηριότητας. Ας επιστρέψουμε λοιπόν στο βουνό.

Και κατ' αρχάς, ας επιστρέψουμε στον παρακείμενο λόφο "Κουφό", στους πρόποδες της Πεντέλης.

Συμπτωματικά, πάνω στο λόφο αυτό λειτουργούν από το 1990 οι εγκαταστάσεις ενός άλλου ινστιτούτου σχεδιασμού και παραγωγής προηγμένων υλικών υψηλής τεχνολογίας. Πρόκειται για το Ινστιτούτο Μηχανικής Υλικών και Γεωδομών Α.Ε. (ΙΜΥΓ), το οποίο συνεργάζεται με διεθνή Πανεπιστήμια, ιδρύματα και εταιρίες.
Ας δούμε πώς περιγράφονται οι δραστηριότητες του εν λόγω ινστιτούτου
Το ΙΜΥΓ Α.Ε. συστήθηκε τον Ιούνιο 1988 από τέσσερεις διδάκτορες μηχανικούς με προχωρημένο επιστημονικό έργο και με πολυετή εμπειρία στη διεύθυνση προγραμμάτων βιομηχανικής έρευνας σε μεγάλα Δυτικά πανεπιστήμια και εταιρείες. Η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας υπήγαγε την εταιρεία στις δυνάμενες να παρέχουν υπηρεσίες και προϊόντα προηγμένης τεχνολογίας. Σε διάστημα δεκαέξη μηνών κατασκεύασε και εξόπλισε παραγωγική μονάδα και ερευνητικό κέντρο, που περιλαμβάνουν δύο εργαστήρια, μηχανουργείο, αίθουσα διαλέξεων-βιβλιοθήκη, σχεδιαστήριο και γραφεία. Η κατασκευή αναπτύχθηκε σε εξαιρετική θέση στον λόφο του Αστεροσκοπείου Πεντέλης και εκφράζει επιλογή υλικών και εργασιακού χώρου, σύγχρονη και καλά μελετημένη.
Οι δραστηριότητες της Α.Ε. αναφέρονται αφενός στην παροχή υπηρεσιών και αφετέρου στην κατασκευή-διάθεση καινοτόμων συσκευών-μηχανών πειραματικής μηχανικής, με υψηλή προστιθέμενη τεχνολογική αξία.
Η Εταιρεία άρχισε να λειτουργεί από τον Ιούνιο 1990 με δεκαπενταμελές επιστημονικό-τεχνικό προσωπικό, το οποίο αρχικά απασχολήθηκε κυρίως με την εκπόνηση των βιομηχανικών έργων Brite-Eu Ram. Μέχρι σήμερα ανατέθηκαν, μετά από ευρωπαϊκό διαγωνισμό, πολλά έργα βιομηχανικής έρευνας, τα οποία ολοκληρώθηκαν ή αναπτύσσονται επιτυχώς. Η διάκριση αυτή της εταιρείας είναι σπάνια σε ευρωπαϊκή κλίμακα με αναφορά ανάλογη μικρή-μεσαία μονάδα και για διάστημα δέκα ετών. Στα ερευνητικά έργα συμβάλλουν πολλοί διακριθέντες Έλληνες επιστήμονες από την Ευρώπη και Αμερική.
Η βιομηχανική δραστηριότητα της Εταιρίας αναφέρεται στη διάθεση καινοτόμων μηχανών άσκησης φορτίων επί δοκιμίων και κατασκευών. Όλες αυτές οι μηχανές έχουν πρωτότυπα χαρακτηριστικά (αναγνωρισμένα με ευρωπαϊκές πατέντες) και μπορούν να εκτελούν χρήσιμα πειράματα, τα οποία αδυνατούν να εκτελέσουν οι υπάρχουσες μηχανές διεθνώς. Το 1996 επιτροπή της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνέκρινε τις πρότυπες μηχανές της Εταιρίας με 500 ανάλογες ευρωπαϊκές, τις διέκρινε μεταξύ των τριών καλύτερων επιτευγμάτων και απεφάσισε χρηματοδότηση για περαιτέρω διεύρυνση της χρήσης των.Η Εταιρεία έχει επιτύχει την ανάθεση, σχεδίαση και κατασκευή πολύπλοκων εργαστηριακών μηχανών από Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς. Ιδιαίτερα αναφέρονται οι κατασκευές για το πυρηνικό κέντρο του CERN Γενεύης, όπου η Εταιρεία κατασκεύασε υψηλής τεχνολογικής αξίας ρομποτική μηχανή καταπόνησης υπεραγώγιμων μαγνητών μήκους 16m. Η μηχανή αυτή έχει κριθεί από τις πλέον τεχνολογικά εξελιγμένες μηχανές καταπόνησης υλικών-κατασκευών διεθνώς.Εντυπωσιακή επίδοση για μια ολιγομελή εταιρεία δεκάχρονης λειτουργίας. Και, μπορεί η εγκατάσταση της στους πρόποδες της Πεντέλης να είναι άσχετη με το θέμα μας, μπορεί όμως και όχι. Γιατί, όπως είδαμε, στον "Κουφό" αυτό λόφο της Πεντέλης συνωστίζονται και άλλες επιστημονικές εγκαταστάσεις, όπως το ΙΔΕΤ (Ινστιτούτο Διαστημικών Εφαρμογών και Τηλεπισκόπησης), για το οποίο μιλήσαμε προηγουμένως.

Ας αφήσουμε τώρα το λόφο "Κουφό" και ας μεταφερθούμε στους βορειοανατολικούς πρόποδες της Πεντέλης, σε έναν άλλο λοφίσκο, που -θα πρέπει να τονίσουμε- απέχει μόλις 4,5 χιλιόμετρα από το σημείο όπου βρισκόταν εγκατεστημένη η αμερικανική βάση της Νέας Μάκρης. Επί του λοφίσκου αυτού, λοιπόν, λειτουργούν οι εγκαταστάσεις του υπαγόμενου στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνίο Κέντρου Δορυφόρων Διονύσου, το οποίο, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην επίσημη ιστοσελίδα του, ασχολείται μεταξύ άλλων και με «μελέτες του Γεωειδούς στον ελληνικό χώρο και των μεταβολών του γήινου πεδίου βαρύτητας» (http://liaison.ntua.gr/EMPY/ShowLabInfo.aspx?from=Categories&catid=12&labid=1174).

Τι σύμπτωση, έ; Και τι ακόμη μεγαλύτερη σύμπτωση αποτελεί το γεγονός ότι μερικές μόλις εκατοντάδες μέτρα μακρύτερα, πάντα σε απόσταση 4,5 περίπου χιλιομέτρων από την πρώην βάση της Νέας Μάκρης, στη θαλάσσια περιοχή μπροστά από την οποία σύμφωνα με το σχετικό δημοσίευμα εντοπίζεται το ένα άκρο του ηλεκτρομαγνητικού διαύλου, λειτουργεί από το 1958 το Μαγνητικό Παρατηρητήριο Πεντέλης (Magnetic Observatory of Penteli - MOP).
Πρόκειται για ένα σταθμό μέτρησης και ανάλυσης του γεωμαγνητικού πεδίου στην ευρύτερη περιοχή της Πεντέλης. Ο σταθμός αυτός διαθέτει μαγνητόμετρο και λειτουργεί υπό την αιγίδα του Ινστιτούτου Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών - ΙΓΜΕ, με το οποίο και συνεργάζεται (http://www.igme.gr/e30.htm). Στο λιτό site του Μαγνητικού Παρατηρητηρίου Πεντέλης δημοσιεύονται οι ημερήσιες γεωμαγνητικές μετρήσεις του σταθμού - http://www.igme.gr/MAGNETIC.htm.

Οι μετρήσεις αυτές περιλαμβάνουν βασικά την παράμετρο "D" (mean values of D), η οποία αφορά την κατεύθυνση του γεωμαγνητικού πεδίου, τη συνιστώσα "Z" (mean values of Z), η οποία αφορά την κάθετη ένταση του γεωμαγνητικού πεδίου, και τη συνιστώσα "Η" (mean values of Η), η οποία αφορά την οριζόντια ένταση του γεωμαγνητικού πεδίου. Η παράμετρος που αναφέρεται ως "K-Indices of H - Τιμές Κλίμακας Κ του Η" αφορά τη μεταβολή της έντασης της οριζόντιας συνιστώσας του γεωμαγνητικού πεδίου, καταταγμένη σε μια κλίμακα από το 0 έως το 9, όπου το 9 παριστάνει τη μέγιστη διαταραχή (300 nanoTesla), ενώ το 0 την ελάχιστη. Τέλος, η παράμετρος "Rapid Variations of H", που σημαίνει "Απότομες Εναλλαγές του Η", αναφέρεται σε συγκεκριμένες ημερομηνίες, κατά τις οποίες η οριζόντια ένταση του γεωμαγνητικού πεδίου στην περιοχή του σταθμού παρουσίασε μεγάλες και απότομες μεταβολές. Για παράδειγμα, στις 27 Ιουλίου του 2004, και συγκεκριμένα γύρω στις 12:00 το μεσημέρι ώρα Greenwich (γίνονται 8 μετρήσεις ανά 3 ώρες κάθε 24ωρο, ξεκινώντας από τις 0:00 τα μεσάνυχτα ώρα Greenwich), σύμφωνα με τις μετρήσεις του σταθμού (http://www.igme.gr/gf/0704k.htm), καταγράφηκε μια διαταραχή της έντασης της οριζόντιας συνιστώσας του γεωμαγνητικού πεδίου κλίμακας 7, συνθήκες δηλαδή που αντιστοιχούν σε σφοδρή γεωμαγνητική καταιγίδα, σύμφωνα με τη διεθνή αξιολόγηση της κλίμακας (Solar Flares and Sun Spots - «K-index values of 7 represent Severe Storm conditions and are often accompanied by "radio blackout" conditions»). Η απότομη αυτή μεταβολή μεταξύ 26ης και 27ης Ιουλίου καταγράφηκε και στο ημερολόγιο απότομων εναλλαγών του σταθμού (http://www.igme.gr/gf/0704r.htm).

Ionospheric Condition - Κατάσταση Ιονόσφαιρας
K index - Κλίμακα Κ
Quiet - Ήρεμη
0-1
Unsettled - Διαταραγμένη
2
Active - Ενεργή
3
Minor Storm - Ήπια Καταιγίδα
4
Major Storm - Ισχυρή Καταιγίδα
5
Severe Storm - Σφοδρή Καταιγίδα
6-9
Διεθνής αξιολόγηση της κλίμακας Κ (K index) - EA6VQ - Description of propagation indexes

Δεν υπάρχουν σχόλια: