Παρασκευή, 20 Απριλίου 2012

Kαθολικοί σατανιστές

Στο: 1:00 του βίντεο.
O επόμενος πάπας; Petrus Romanus;
Στο: 3:40 του βίντεο.
Flammas eius lúcifer matutínus invéniat:
ille, inquam, Lúcifer, qui nescit occásum.
Christus Fílius tuus,
qui, regréssus ab ínferis, humáno géneri serénus illúxit,
et vivit et regnat in sæcula sæculórum.
Which translates:
Flaming Lucifer finds Mankind,
I say: Oh Lucifer who will never be defeated,
Christ is your son
who came back from hell, shed his peaceful light and is alive and reigns in the world without end. 
Μετάφραση. ....

Ο φλεγόμενος Εωσφόρος βρίσκει την ανθρωπότητα. 
Λέω: Ο Εωσφόρε, που ποτέ δεν θα ηττηθείς, 
Ο Χριστός είναι ο γιος σου. 
Ο οποίος επέστρεψε από την κόλαση, να ρίξει το ειρηνικό του φως και που είναι ζωντανός και βασιλεύει σε αυτόν τον κόσμο, χωρίς τέλος. Δεν υπάρχουν σχόλια: